Hypnosterapi

Det finns ett flertal olika terapeutiska metoder som används för att motverka psykisk ohälsa med allt ifrån ljusterapi och KBT till hundsällskap. Hypnosterapin har funnits i över 100 år, och har använts för att lindra både psykiska och fysiska besvär.

Hypnosterapins historia

1841 uttalade sig den skotske läkaren James Braid om metoden, och döpte den till just ”hypnosterapi”. Metoden går även under namn som ”trance” eller FMT (förändrat medvetandetillstånd). Under tidigt 1900-tal så var namn som Sigmund Freud, Ambroise-August Liebeault och Pierre Janet populära anhängare av hypnosterapin. Även om Freud senare övergav metoden.

Det hypnotiska tillståndet kan likställas med meditativa tillstånd inom exempelvis Yoga och mindfulness. Detta innebär att grundkonceptet som används inom hypnosterapin är en gammal upptäckt, som har används i många syften och i många länder.

Varför ska man vända sig till Hypnosterapi?

När något jobbigt har hänt i människans liv, är det vanligt att förtränga händelsen. Detta kan medföra undermedveten problematik, som sedan bubblar upp till ytan och ställer till besvär. Psykoterapeuter som utöver Hypnosterapi har i syfte att framkalla det inre jaget. Många upplever att deras autentiska jag kommer fram under dessa sessioner, och att förträngda känslor och upplevelser kommer upp till ytan.

Ibland har man dåliga vanor man vill bryta, eller goda egenskaper man vill förhöjda. Det kan också Hypnosterapi hjälpa till med. Genom att gå in på djupet av det undermedvetna kan hypnotisören blotta dina komplexa skikt och zooma in på de områden och kvalitéer du vill kika lite extra på. Det finns till och med hypnotisörer som ägnar sig åt att få folk att sluta röka.

Modern hypnosterapi

Något som kan vara bra att veta för dig som är intresserad av Hypnosterapi, är att du inte kommer bli lurad av din psykoterapeut att tala om sådant du inte vill. Det är ett vanlig missuppfattning folk kan ha om metoden. Du och din psykoterapeut kommer gemensamt överens om vad det ska talas om under sessionen, och vad som är tabu. Du är även i ett någorlunda vaket tillstånd under själva hypnosen, och har förmågan att avbryta. Man har till och med upptäckt att människor under hypnos kan ljuga, om de har goda skäl till det.

Egentligen så finns det inget som heter hypnosterapi i sig, då metoden oftast ingår i andra psykoterapeutiska sammanhang. Men alla psykoterapeuter som ägnar sig åt hypnos är lika bildade och seriösa som en tandläkare, och det kan vara bra att ha i åtanke om du blir osäker.

Alla psykoterapeuter som utövar hypnosterapi är väl medvetna om patientens integritet och behov. En psykoterapeut kommer göra sitt yttersta för att du ska känna dig trygg och i sympatiskt sällskap. Tro det eller ej, så är den sympatiska användningen av hypnos relativt ny. Till exempel Sigmund Freud körde på en ganska auktoritär framtoning i sina hypnoser, och slutade sedan (som tidigare nämnt). Anledningen till att han övergav konceptet var nog på grund av att patienterna inte kunde slappna av i hans sällskap, och därför stängde sig deras undermedvetna, och till följd av det fick Freud undermåliga resultat.