Terapiformer

Arbeta inom terapi

Att arbeta inom terapi innebär en grundläggande kunskap om den mänskliga aspekten då yrket går ut på att få människor att må bättre. Man ska hjälpa människor att komma tillrätta med sina problem och ha en förståelse till varför de…
Read more

Vad är kognitiv beteendeterapi?

Beteendeterapin har sin grund i behaviorismen. John Watson och B.F Skinner kritiserade i början av 1900-talet psykoanalysen för att vara mentalistisk. De menade att man istället kan observera och analysera patienterna med hjälp av inlärningspsykologiska upptäckter. Från den experimentella psykologin…
Read more

Barn som mår dåligt

    Barn är komplicerade varelser. Deras intryck av världen skiljer sig ofta mycket från en vuxens perspektiv, och det kan vara svårt för föräldrar, lärare och andra närstående att sätta sig in i ett barns annorlunda tankar. Somliga barn…
Read more

Allt om ljusterapi

Du har säkert hört talas om ljusterapi men är kanske osäker på vad det innebär och vad det kan hjälpa för. Ljusterapi är en av sakerna vi svenskar är bra på och terapiformen erbjuds både inom landstingets regi och hos…
Read more

Hästterapi

Det har sedan länge varit känt att kontakt med djur har positiva effekter på människors välbefinnande. Det ger en känsla av lugn och skapar en avslappnad, trygg atmosfär, vilket har hjälpt massvis av patienter världen över. Att klappa djur och…
Read more

Utbilda dig till psykolog

Om du är intresserad av hur människor fungerar, både själva och i grupp, och du vill ha ett meningsfullt jobb där du hjälper andra människor till bättre hälsa, kan psykolog vara rätt yrke för dig. Att vara psykolog behöver inte…
Read more

Terapihundar

Terapihund är en speciell typ av hund som har tränats för att hjälpa personer med särskilda behov. En sådan hund kan ge stöd både åt barn och vuxna och kan i många fall tas med till skolan eller till arbetet….
Read more

Psykoterapins historia

Den västerländska psykoterapin började utvecklas under 1800-talet, då en rörelse började växa fram som använde sig av behandlingsmetoder för mentala sjukdomar som inte innefattade någon intern medicin eller begränsning av patientens frihet. Termen ”psykoterapi” började användas år 1853, då den…
Read more