Psykodynamisk Psykoterapi

Den Psykodynamiska psykoterapin

är anpassad för den enskilda individen. Den som söker hjälper får terapin utformad efter behov. Den psykodynamiska terapin är det samlade skapandet av över 100 års teorier, forskningar och samarbeten mellan psykoanalytiker och psykoterapeuter.

Livshistoria

När en person kommer in och ber om psykodynamisk psykoterapi, så ber personen om en individanpassad behandling som även väver in dennas livshistoria. Den psykodynamiska terapin har god förståelse för att människan varierar i mottaglighet när det kommer till helande metoder och bekämpandet av psykisk ohälsa. Ofördelaktiga levnadsmönster ska brytas och ersättas av hälsosamma sådana.

En människas livshistoria är alltså väldigt viktig att ta hänsyn till, innan man påbörjar ett samarbete eller en session. Om personen i fråga har svårt att uttrycka känslor, till följd av exempelvis trauma, behövs en annan metod än om personen istället har nära till sina känslor – till följd av ett öppet och kommunikativt hem. Notera att begreppen ”trauma” och ”kommunikativt hem” i det här fallet är livshistorien (livserfarenheterna) som avgör psykoterapeutens anpassning för individen.

Nära relation mellan patient och terapeut

En psykoterapeut som ägnar sig åt psykodynamiska metoder är mycket noga med att etablera en nära kontakt med patienten. Den psykodynamiska terapin bygger på förtroende och tillit. Man menar att individen inte är mottaglig för hjälp eller benägen att öppna sig om den känner sig otrygg eller i en främlings sällskap. Man kan alltså med fördel påbörja en långvarig relation med en psykodynamisk psykoterapeut, då denna är mycket medveten om vikten av en stabil och hållbar kommunikation för bästa resultat.

Vem bör vända sig till den psykodynamiska psykoterapin?

Studier har visat att diagnoser som social fobi, depression, ätstörning, ångest och milda personlighetsstörningar har varit passande för kortlivade psykodynamiska besök. Man talar om ca. 12-20 sessioner, där individen sedan upplever en förbättring i både livskvalité och psyke. Även tarmproblem kan åtgärdas av kortvariga psykodynamiska relationer.

Andra psykiska problem, som breda och komplexa personlighetsstörningar som Borderline och svårartad anorexia nervosa däremot, är i behov av långvariga relationer med en psykodynamisk terapeut. Här är det viktigt att personen får långvarigt stöd och en nära relation med behandlaren. Man kan tro att personer drabbade av grövre psykisk ohälsa, istället skulle vända sig till annan vård som Psykofarmaka eller KBT) – men den långvariga psykodynamiska behandlingen har visat sig vara lika effektiv, om inte mer.

Om du inte lider av någon diagnostiserad psykisk ohälsa, så kan du i alla fall vända dig till en psykoterapeut som utövar psykodynamiska behandlingar. Många behöver någon att tala med under trygga och säkra förhållanden. En långvarig relation med en psykoterapeut kan leda folk till att lösa upp inre konflikter och utveckla en stadigare självkännedom. Kanske kan man till och med påverka högskoleprovets resultat genom att bearbeta underliggande kognitiva hinder.

Kostnad

De psykodynamiska metoderna används både privat och offentligt. Om du exempelvis söker dig till en privat mottagning, är det du och terapeuten som kommer överens om passande betalningssumma. Om du däremot söker hjälp inom den offentliga vården, så gäller högkostnadsskyddet.