Terapihundar

Terapihund är en speciell typ av hund som har tränats för att hjälpa personer med särskilda behov. En sådan hund kan ge stöd både åt barn och vuxna och kan i många fall tas med till skolan eller till arbetet. En terapihund förväxlas ofta med assistenthund. Assistenthundar används för att hjälpa till exempel blinda personer. Hunden kan gå och hämta saker, leda personen rätt ute på stan och vara ett allmänt stöd för att ersätta det förlorade sinnet. När det gäller terapi är hunden mer inriktad på att få personen att känna sig trygg och stimulerad.

Behöver du hjälp?

Golden_Retriever_Carlos_(10581910556)Det finns många olika behov som en terapihund kan uppfylla. Det är vanligt att terapihundar används som stöd för människor med kognitiva problem. Om du har ett barn som lider av autism kan en terapihund vara bra för att öva barnets sinnen. Hunden är tränad till att ha stort tålamod och kommer aldrig skälla eller nafsa. Den tål att kelas med även om det ibland kan bli ganska hårdhänt, vilket ofta är fallet med de människor som inte har en naturlig känsla för begränsningar. Har du problem eller ont i mellangärdet? Då kan en terapihund hjälpa även dig. Vissa hundar är särskilt tränade för att kunna känna doften av sjunkande blodsockret, vilket hjälper människor med diabetes som är dåliga på att komma ihåg att ta sitt insulin. Hundarna kan även dofta sig till andra sjukdomstillstånd eller oväntade situationer, vilket gör att du får en form av personligt larmsystem i hemmet.

Äldre blir gladare

Terapihundar gör succé på äldreboenden runtom i Sverige. Många äldre människor i vårt land blir med åldern allt mer ensamma. Det kan vara svårt att hålla sig igång på sociala tillställningar om hälsan sviker och framförallt när ens vänner krasst nog börjar trilla av pinn. På flera äldreboenden runtom i landet har personalstyrkan utökats med fyrfota vänner. Hunden kan ofta röra sig fritt mellan avdelningarna och rummen och fungerar som en form av besökshund. Många människor upplever en känsla av välbefinnande av att ha en hund att klappa på, eller enbart ha som sällskap i rummet. Hunden i sig är inställd på att alltid vara vänlig mot främlingar och tål att kelas med av många olika människor. För yngre människor kallas denna typ av hund ibland för habiliteringshund eftersom tanken är att ett kognitivt nedsatt barn ska övas till att bli bättre på att få kontakt med andra människor och se saker som pågår runtomkring.