Barn som mår dåligt

 

 

Barn är komplicerade varelser. Deras intryck av världen skiljer sig ofta mycket från en vuxens perspektiv, och det kan vara svårt för föräldrar, lärare och andra närstående att sätta sig in i ett barns annorlunda tankar. Somliga barn har varit med om svåra saker – hur pratar man om döden och om våld med någon vars verklighet ännu inte borde innefatta sådana ämnen? Andra barn Action shot of boy tossing autumn leaves up into the air. The colors of the leaves are so colorful, the crunch and crackle of the leaves sounds so good and it is so much fun to watch the leaves float to the ground.föds med annorlunda hjärnor, i ett samhälle som inte är anpassat efter dem. Hur hjälper man sådana barn, och hur når man förståelse?

Somliga barn har halkat lite snett, och behöver hjälp att komma rätt igen. Fördelen med just barn är att problemen ofta är i sin linda, och att barn inte är lika fästa vid värderingar och idéer som vuxna. Ofta kan det då räcka med ett par besök hos en terapeut, där föräldrarna sedan får verktyg att arbeta vidare med hemma.

Barn som föds med någon typ av utvecklingsstörning eller på annat vis fungerar annorlunda kan dessutom behöva extra stöd i hemmet. Välsorterade barnaffärer som Bigbaby.se har det mesta som behövs för att ge barnet en trygg hemmamiljö, men somliga hjälpmedel kan man behöva införskaffa på andra håll. Barn med autism finner till exempel ofta trygghet i ett kedjetäcke, som ger stimulans och lugn. Även ”vanliga” saker kan underlätta barnets kommunikation och utveckling. Musik och skapandet av den har föreslagits som ett sätt att främja sociala interaktioner hos barn på autismspektrumet.

 

Det är viktigt att ansvaret för barnets mående inte läggs på barnets egna axlar. De vuxna i barnets närhet har en viktig uppgift där, i att kommunicera med terapeuter, lägga upp en plan och sedan följa den.Sad little girl with blue eyes Hur föräldrar och lärare förhåller sig till barnets behov kan ha stor inverkan på hur barnets utveckling fortgår, både vad gäller själva måendet och att kunna samtala med vuxna om det.

Om man som vuxen misstänker att ett barn mår dåligt är det viktigt, för barnets omedelbara och framtida välmående, att det lyfts fram och bearbetas. I de fall där man misstänker att misshandel eller ostabila hemmaförhållanden ligger bakom bör en anmälan till socialtjänsten göras.