Author Archive: lina

Utbilda dig till psykolog

Om du är intresserad av hur människor fungerar, både själva och i grupp, och du vill ha ett meningsfullt jobb där du hjälper andra människor till bättre hälsa, kan psykolog vara rätt yrke för dig. Att vara psykolog behöver inte…
Read more

Psykoterapins historia

Den västerländska psykoterapin började utvecklas under 1800-talet, då en rörelse började växa fram som använde sig av behandlingsmetoder för mentala sjukdomar som inte innefattade någon intern medicin eller begränsning av patientens frihet. Termen ”psykoterapi” började användas år 1853, då den…
Read more